Events

Past Event

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık

June 10, 2021
6:00 PM - 7:00 PM

Columbia Global Centers | Istanbul, 10 Haziran Perşembe günü Prof. Şemsa Özar, Doç. Dr. Emel Memiş, Dr. İlke Ercan ve Yıldız Tar'ı “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Çeşitlilik” başlıklı webinarda ağırlıyor. Çalışma hayatında yaşanılan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkları, dil üzerinden kurulan tahakküm biçimlerini, toplumsal cinsiyete göre gruplanmış iş kollarını, eşit işe eşit ücret ilkesini, duygusal emeği, şirketlerin çeşitlilik politikaları ve pratiklerini ele alacağımız webinarımıza davetlisiniz. 

On June 10th, the Istanbul Center will host Prof. Şemsa Özar, Assoc. Prof. Emel Memiş, Dr. İlke Ercan, and Yıldız Tar for a webinar on “Gender Discrimination in the Workplace”. In this webinar, we will discuss workplace gender discrimination, gender domination through language, gendered occupations, pay equality, emotional labor, and diversity policies and practices of companies. 

*This webinar will be held in Turkish. 

Etkinlik öncesinde okumak isteyeceğiniz çalışmalar: 

Konuşmacılar: 

Prof. Şemsa Özar, 1978-80 yıllarında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde, 1980-83 yıllarında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalışmıştır. 1990 yılında Wirtschaftsuniversitaet Wien'den iktisat dalında doktora derecesini almış, 2018 yılında emekli olana kadar Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çalışmıştır. Kadın emeği, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, küçük işletmeler ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Halen, Dissensus A.Ş.’de araştırma yapmaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu, ILO ve SSRC gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı’nda yer almıştır. 2015-2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği (IAFFE) Başkanlığı yapmıştır. KEİG Platformunda Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir. 

Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Toplumsal cinsiyet ve ekonomi alanında araştırmalar yürütmektedir. Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden, Doktora derecesini de Utah Üniversitesi'nden almıştır.

Dr. İlke Ercan, doktora eğitimini 2014’te Massachusetts Üniversitesi Amherst Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine ABD’de bir kadın üniversitesi olan Smith Koleji Picker Mühendislik Bölümü’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak başlayan Dr. Ercan, Almanya’da ve Amerika’da yürüttüğü doktora sonrası araştırmalarını takiben 2015’te Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne katıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde CİTÖK ile yürüttüğü çalışmalara ek olarak STEM alanında toplumsal cinsiyet eşitliği konulu projelerde görev aldı. Kariyerine 2019’dan beri Hollanda'da devam eden Dr. Ercan, şu an Delft Teknoloji Üniversitesi (TU Delft) Mikroelektronik Bölümü'nde akademisyen olarak çalışıyor ve STEM alanında toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması konusunda projeler yürütmeye devam ediyor.

Yıldız Tar, Kaos GL Derneği’nin Medya Koordinatörü ve aynı zamanda gazetecidir. Farklı medya kuruluşlarında muhabir, editör ve program sunucusu olarak çalışmıştır. "Yoldaş Ben İbneyim: Solun LGBT ile İmtihanı" kitabının yazarıdır. Kaos GL ve Pembe Hayat'ın çıkardığı "Dönmelere Doyamadık" ve “Translar Vardır” söyleşi kitaplarını ve Kaos GL'nin "Çalışma Hayatında Ayrımcılık" kitabını yayına hazırladı. Derneğin sözlü tarih çalışmasının koordinatörü ve “Patikalar: Resmî Tarihe Çentik” sözlü tarih kitabının yazarıdır. Derneğin yıllık Medya İzleme raporlarını hazırlamakta ve KaosGL.org internet gazetesinde editörlük yapmaktadır.