Events

Past Event

COVID-19 Günlerinde Bakım Ekonomisi Krizi ve Kadın Emeği

June 10, 2020
6:00 PM - 7:00 PM

10 Haziran Çarşamba akşamı Doç. Dr. Emel Memiş moderatörlüğünde Prof. Dr. İpek İlkkaracan'ı "COVID-19 Günlerinde Bakım Ekonomisi Krizi ve Kadın Emeği" başlıklı konuşmasıyla webinarımızda ağırlıyoruz. Konuşma dili Türkçedir. Konuşmanın kaydı daha sonra Youtube kanalımızda yayınlanacaktır.

Columbia Global Centers | Istanbul invites you to a live webinar on "Feminist Economics Perspectives on COVID-19: Caring Labor, Care Economy and Gender Equality" with İpek İlkkaracan, Professor of Economics, Istanbul Technical University, in conversation with Emel Memiş, Associate Professor, Faculty of Political Sciences Department of Economic, Ankara University, on June 10 at 6:00 pm GMT+3. The webinar will be in Turkish with no translation into English. 


Konuşma Hakkında
COVID-19 salgını daha önce görülmemiş boyutlarda küresel bir sağlık krizi ile birlikte ekonomik krizi de beraberinde getirdi. Bu çifte krizler sosyoekonomik statü, cinsiyet ve kökene dayalı sistemik eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Feminist iktisatçılar sağlık ve ekonomi alanlarındaki krizlerin kesitinde üçüncü bir olgu olarak küresel bir bakım krizine de işaret ediyorlar. Bu sohbet, küresel salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarını toplumsal cinsiyet çerçevesinde  irdeleyecek. Uluslararası ve ulusal ekonomi politikası tartışmalarında sıklıkla duyulmaya başlayan bakım ekonomisi, sosyal bakım hizmetleri altyapısı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için bakım ekonomisine yatırımlar gibi konuları odağına alacak.

Salgının istihdam, ücretli emek ve gelir üzerindeki ciddi olumsuz etkileri tartışmalarda ön plana çıkarken, feministler aynı zamanda ücretli ve ücretsiz  bakım emeği üzerinde artan baskılara dikkat çekiyorlar. Olumlu tarafından bakıldığında bu kriz, toplumların ve hükümetlerin bakım emeğinin değerinin farkına varmaları, bakım ekonomisinin piyasaların ve tüm ekonomik sistemin üzerinde yapılandığı temeli oluşturduğunu idrak etmeleri açısından da bir fırsat yaratıyor.  Feministlerin talebi, bu farkındalığın krize karşı açıklanan mali teşvik paketlerinde, ekonomik ve sosyal politikalarda fark yaratması: Bakım ekonomisine yatırımların ve etkin bakım politikalarının, sürdürülebilir ve dirençli bir toparlanma için temel araç olduğu bilinci ile, önceliklendirilmesi.

Prof. Dr. İpek İlkkaracan, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesidir. New York’taki Levy Ekonomi Enstitüsü’nde Araştırmacı ve Feminist Economics akademik dergisinde Yardımcı Editör olarak görev almaktadır. 2018-2020 arasında Roma Sapienza Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi bursu ile araştırmalar yapmış ve seminerler vermiştir. ILO, IMF, OECD, UNCTAD, UNDP ve UN Women gibi uluslararası kuruluşlarda, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlarda yer alan ülkelere ilişkin araştırma ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. 2009’dan beri geliştirmeye devam ettiği ‘Mor Ekonomi’ (Purple Economy) modeli, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Kadın Lobisi, Asya-Pasifik Uluslararası Kadın Hakları İzleme Örgütü gibi kadın örgütleri tarafından savunuculuk çalışmalarında kullanılmaktadır. İlkkaracan Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi KEİG Platformu, İTÜ Kadın Çalışmaları Merkezi, Toplumsal Cinsiyet ve Makroekonomi Avrupa Ağı gibi ulusal ve uluslararası örgütlenmelerin kurucu üyelerindendir.

Doç. Dr. Emel Memiş Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Üyesidir. Makroekonomi, toplumsal cinsiyet ve ekonomi alanında araştırmalar yürütmektedir. 2007’de Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomi programına araştırmacı olarak katıldığı Levy Ekonomi Enstitüsünde karşılıksız emek, yoksulluk ve zaman yoksulluğu üzerine çalışmalara katkıda bulunmakta ve 2017 yılından itibaren Feminist Economics yardımcı editörlüğü ve Oxford Development Studies editör danışma kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Makroekonomi ve Uluslararası İktisat Çalışma Grubu (GEM-IWG) ve Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEIG) çalışmalarına hem araştırmacı hem de kadın emeği ve istihdamı konusunda aktivist olarak katkıda bulunmaktadır.