Events

Past Event

COVID-19 ile Yaşam: Yeni "Normal" Ne Olacak?

April 15, 2020
6:00 PM - 7:00 PM

15 Nisan Çarşamba akşamı Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman ile COVID-19'un gündelik hayatımızdaki yansımalarını ve yeni "normal"imizi nasıl belirleyeceğini halk sağlığı açısından ele alacağız. Konuşma dili Türkçedir. Konuşmanın kaydı daha sonra Youtube kanalımızda yayınlanacaktır.

On April 15, Dr. Özge Karadağ Çaman will discuss the reflections of COVID-19 in our daily lives and how it will determine our new "normal" in terms of public health. The webinar will be in Turkish. A recording will be published on our Youtube channel.


Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, Robert Kolej mezunu olup, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde almış, London School of Hygiene and Tropical Medicine’da sağlığı geliştirme konusunda mezuniyet sonrası bir program tamamlamıştır. 2010 yılında Lund Üniversitesi’nde (İsveç), 2017 yılında Columbia Üniversitesi’nde (A.B.D.) misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Dr. Karadağ Çaman 2007-2019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapmış olup, 15 yıldan uzun süredir Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kuruluşları ile çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

Halen Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Karadağ Çaman’ın ilgi alanları arasında savunmasız/dezavantajlı grupların sağlığı, sağlıkta eşitsizlikler, sağlığı geliştirme, toplum ruh sağlığı, damgalama ve ayrımcılığın önlenmesi, sağlık hizmetlerine toplum katılımı, göç ve sürdürülebilir kalkınma konuları yer almaktadır.