Events

Past Event

Engaging with the World Humanitarian Summit

April 27, 2016
4:00 PM - 6:00 PM

DÜNYA İNSANİ YARDIM ZİRVESİ TANITIM PANELİ

27 Nisan 2016, Çarşamba | 16:00-18:00
Studio-X | İstanbul

İstanbul, 22-23 Mayıs tarihlerinde Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor!

Dünya İnsani Yardım Zirvesi nedir ve neden önemlidir?
İnsani yardım konusundaki mevcut durum ve ileriye dönük projeksiyonlar nelerdir?
Türkiye'nin insani yardımdaki rolü nedir? Türkiye'nin Zirve'ye katkıları ve beklentileri nelerdir?
İnsani yardımda yerel yönetimlerin, özel sektörün, sivil toplumun ve Birleşmiş Milletler'in rolü nedir?

Bu soruları ve çok daha fazlasını Birleşmiş Milletler, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri yanıtlıyor!

Konuşmacılar:
Halide Çaylan, Birleşmiş Milletler Koordinasyon Uzmanı
Adrien Licha, UCLG-MEWA Koordinatörü
Sema Genel Karaosmanoğlu, Hayata Destek Direktörü

Dünya İnsani Zirvesi, insani krizlerden etkilenen milyonlarca insanın mağduriyetine istinaden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından yapılan küresel bir aksiyon çağrısıdır. Yaklaşık iki sene süren Zirve hazırlık sürecince, ulusal ve bölgesel konsültasyon toplantıları yapılmış ve BM üye ülkeleri binlerce sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve yerel organizasyon temsilcisiyle bir araya gelmiştir.

Dünya İnsani Zirvesi’ne sayılı bir zaman kala, Columbia Global Centers | İstanbul, konsültasyon sürecine aktif olarak katılmış ve Zirve ile doğrudan ilgilenmiş olan bir grup uzmanı bir araya getiriyor. Uzmanlar, düzenlenecek olan panel etkinliğinde, Dünya İnsani Zirvesi’nin ve bu kapsamda ortaya çıkan İnsanlık için Ajanda (Agenda for Humanity) belgesinin amaçlarını ve Türkiye ve uluslararası toplum için önemini ele alacaklar. Sivil toplum ve yardım kuruluşlarından temsilcilerin, medya mensuplarının, akademisyenlerin ve konuyla ilgilenen farklı grupların panelimize katılımı ve katkısı bizim için çok değerli olacaktır.

Panel etkinliğinin dili Türkçe olacaktır. Paneli müteakiben bütün sunumların ve konu tartışmalarının aktarılacağı panel raporu İngilizce olarak yayımlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.

Lütfen katılımınızı bildiriniz.


Engaging with the World Humanitarian Summit!

Wednesday, April 27, 2016 | 4pm-6pm

Studio-X | Istanbul

On May 23-34, Istanbul will host the first-ever World Humanitarian Summit (WHS)!

What is the World Humanitarian Summit and why does it matter?
Why and how does the current humanitarian aid system need to change?
How are local governments, the private sector, civil society and the UN responding to the rapidly changing humanitarian landscape? What is Turkey’s role in global humanitarian assistance and how has it been engaged with the WHS?

Panelists: 
Halide Çaylan, United Nations, Coordination Specialist
Adrien Licha, UCLG-MEWA, Coordinator
Sema Genel Karaosmanoğlu, Support to Life, Director

The World Humanitarian Summit (WHS) is a global call to action by UN Secretary-General Ban Ki-moon to address the suffering of millions affected by the humanitarian crisis. In the nearly two years of the reparation process of the WHS, a series of national and regional consultations have taken place with UN member states and thousands of civil society, private sector and grassroots organizations.

With the WHS just on the horizon, Columbia Global Centers | Istanbul is bringing together a group of specialists from Turkey who have been actively involved in the lead-up to the Summit. The panel discussion will shed light on the goals of the WHS and why its Agenda for Humanity matters for Turkey and the international community. Representatives from NGOs, humanitarian organizations, the media, academia and others are invited to participate and contribute to the event.

Kindly note that the event will be held in Turkish. A briefing note summarizing the discussion will be made available in English in a few weeks.

Please RSVP.