Events

Past Event

Imagining Justice through Oral History

June 12, 2019
6:30 PM - 8:30 PM
Event time is displayed in your time zone.
Anarad Hığutyun Binası Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye 34373 Şişli İstanbul

On June 12, Columbia Global Centers | Istanbul, in collaboration with the Hrant Dink Foundation, will host Zoë West, adjunct faculty in the Oral History Master of Arts, Columbia University and the Harry Van Arsdale, Jr. Center for Labor Studies, SUNY Empire State College, in conversation with Bikem Ekberzade, journalist, photojournalist and documentary photographer. There will be simultaneous translation during the event.

About the Talk

The experience of oral history interviews as well as the records they create can expand our ability to imagine justice beyond narrow legal terms and dominant narratives, and help to place the impact of harm at the center of imagining how to move forward. This talk will explore the possibilities of oral history as a response to conflict, harm, and oppression. Although the space for hearing oral histories is often constrained by existing structures and relations of power, Zoë will argue for the liberatory possibilities of integrating oral history into struggles for justice. Drawing on Jill Stauffer’s concept of “ethical loneliness” alongside oral history’s core principles of shared authority and deep listening, this talk will examine how oral history interviewing can create space for genuinely hearing complex experiences of harm. Zoë West will explore several case studies of oral history projects, highlighting how they unsettle our understanding of what recovery or repair might require from us collectively and expand our imagination of justice.

Zoë West is an anthropologist and oral historian whose work centers on labor, migration, and human rights. Her current research projects focus on alternative labor organizing models and precarity. Zoë positions herself at the intersection of grassroots and academic work, rooted in the commitment to helping social movements use research and documentation to fuel and strengthen their work. As a founding member of Rhiza Collective, Zoë works with organizations to develop frameworks for implementing collaborative research, leadership development, narrative and healing work, and political education. She co-edited and compiled the oral history collection Nowhere to Be Home: Narratives from Survivors of Burma’s Military Regime (McSweeney’s, 2011; NDSP Books, 2016). Zoë received her Ph.D. in social anthropology from the University of Oxford. She is currently adjunct faculty in the Oral History Master of Arts, Columbia University and the Harry Van Arsdale, Jr. Center for Labor Studies, SUNY Empire State College.


Sözlü Tarih Yoluyla Adaleti Düşlemek

Columbia Üniversitesi Sözlü Tarih Yüksek Lisans Programı ve Harry Van Arsdale, Jr. Emek Çalışmaları Merkezinde yardımcı öğretim üyesi Zoë West'i “Sözlü Tarih Yoluyla Adaleti Düşlemek” başlıklı konuşmasıyla 12 Haziran Çarşamba akşamı Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyan Binası'nda ağırlıyoruz. Hrant Dink Vakfı ile ortak düzenlediğimiz bu etkinlikte, foto muhabir, belgesel ve savaş fotoğrafçısı Bikem Ekberzade moderatör olarak bizlerle olacak. Etkinlik boyunca simultane çeviri sağlanacaktır.

Konuşma Hakkında

Sözlü tarih deneyimi, oluşturduğu kayıtlar aracılığıyla adaleti dar yasal terimlerin ve baskın anlatıların ötesinde hayal edebilme yeteneğimizi genişletebilir ve görülen zararın nasıl iyileşebileceği konusunu merkeze alarak yeni ufuklar açabilir. Bu konuşmada da sözlü tarih deneyiminin çatışma, zarar /şiddet ve baskıya bir cevap olarak sunduğu olanakları keşfedecektir. Zoé West, mevcut yapıların ve iktidar ilişkilerinin sözlü tarih yoluyla oluşturulan tanıklıkların duyulmasını zorlaştırdıklarının farkında olarak, sözlü tarihin özgürleştirici imkanlarının adalet mücadelelerine entegre edilmesini savunmaktadır. Konuşmada, sözlü tarihin temel ilkeleri olan ortak otorite ve derinlemesine dinlemenin yanı sıra, Jill Stauffer’in “ahlaki yalnızlık” kavramına dayanarak, sözlü tarih görüşmelerinin karmaşık ve zorlu yaşanmışlıkları duymada hangi yollarla samimi bir alan oluşturabileceği tartışılacaktır. Zoé, bu tartışmayı geliştirmek için adaletsizliğe odaklanan sözlü tarih projelerinden birkaç örneği inceleyecek ve bu projelerin acı çekme deneyimlerini kavrama konusundaki anlayışımızı nasıl derinleştirdiklerini; onarım konusunda kimin sorumlu olduğuna dair perspektifleri nasıl değiştirdiklerini ve aynı zamanda karşılaştıkları sorunları vurgulayacak.

Zoë West, çalışmalarını emek, göç ve insan hakları üzerine odaklayan bir antropolog ve sözlü tarihçidir. Mevcut araştırma projeleri, alternatif emek örgütlenme modellerine ve güvencesizliğe odaklanmaktadır. Zoë kendini taban hareketleri ve akademik çalışmaların kesiştiği noktada konumlandırmakta ve yaptığı araştırmalar ve belgelemelerle toplumsal hareketleri desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Rhiza Collective'in kurucu üyesi olan Zoë, iş birliğine dayalı araştırma, liderlik gelişimi, anlatı ve iyileşme çalışması ve politik eğitim gibi konularda çerçeveler geliştirmek üzere kuruluşlarla birlikte çalışır. Kendisi, Hiçbir Yer Ev Olmayacak: Burma Askeri Rejimi'nden Kurtulanların Anlatıları'nı kurguladı ve derledi (McSweeneyís, 2011; NDSP Books, 2016). Zoë doktora derecesini Oxford Üniversitesi'nden sosyal antropoloji alanında aldı. Kendisi şu anda Sözlü Tarih Yüksek Lisans Programı, Columbia Üniversitesi ve Harry Van Arsdale, Jr. Emek Çalışmaları Merkezinde yardımcı öğretim üyesidir.