Events

Past Event

Osmanlı Kültür ve Bilim Tarihi: Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar / History of Ottoman Culture and Science: Sources, New Approaches

July 10, 2018
6:30 PM - 8:30 PM
Istanbul

Please scroll down for description in English.

“Osmanlı Kültür ve Bilim Tarihi: Kaynaklar, Yeni Yaklaşımalar” paneli 10 Temmuz akşamı Columbia Üniversitesi'nin Studio-X Istanbul ofisinde gerçekleşecektir.

*Etkinlik kokteyl resepsiyonu ile devam edecektir.
**Etkinlik dili Türkçedir ve eşzamanlı tercüme olmayacaktır. 

Panel Hakkında

Osmanlı dünyasının harp peşinde koşup saray çevresinde siyaset mücadelesi veren devlet ricalinden çok daha fazlasını barındırdığı malumsa da, bu çok dilli, çok dinli, farklı zümre ve etnik temellerden insanlarla dolu “imparatorluk”ta üretilmiş gündelik kültürün ve bilimin kapsamlı bir envanterini çıkarmak, bu alanlardaki mevcut kaynakları dünya tarihçiliğinin radarına sokabilmek esaslı bir mesele olarak halen önümüzde duruyor. Bu panel, biri kültür diğeri ise bilim tarihi üzerine hâlihazırda devam etmekte olan iki kaynak derlemesi projesinden hareketle, erken modern Osmanlı dünyasındaki kültür ve bilim hayatından bazı kesitler sunup konuyla ilgili bazı meseleleri gündeme getirmeyi planlıyor.


Konuşmacılar/Panelists 

A. Tunç Şen Columbia Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Erken modern dönem Osmanlı bilim ve kültür tarihi üzerine araştırmalarını sürdüren Şen doktorasını University of Chicago’da tamamlamıştır. For more information click here.

Harun Küçük Pennsylvania Üniversitesi Bilim Tarihi ve Sosyolojisi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Yeniçağ tıp ve bilim tarihi üzerine çalışmaktadır. Doktorasını Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’da tamamlamıştır. For more information click here.

Hakan Karateke Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını Bamberg Üniversitesi'nden almıştır. For more information click here.


Columbia Global Centers | Istanbul is organizing a panel on "History of Ottoman Culture and Science: Sources, New Approaches" on Tuesday, July 10 at Columbia University's Studio-X Istanbul office.

*There will be a cocktail reception after the event.
**This event will be in Turkish and with no translation into English.

About the Panel

To make a comprehensive inventory of everyday cultures and sciences produced in the "empire", filled with people from multilingual, multi-religious, multi-religious, ethnic and multi-linguistic backgrounds in which the Ottoman world ran after the war and hosted much more than the state riche, it still remains as a fundamental issue to be able to bring resources into the radar of world history. This panel plans to present some sections from the culture and science life in the early modern Ottoman world and to bring some issues related to this subject, based on the two ongoing resource collection project on the history of science, one of which is culture.