Events

Past Event

Panel Discussion: Inviting the Other in - Translation Adaptation and Improvisation

April 16, 2015
6:00 PM - 8:30 PM

Türkçe metin alttadır. Please scroll down for Turkish.

Held in conjunction with the exhibition “Blue Voyagers,” this panel explores connections between the two featured modern artists, Romare Bearden (American) and Bedri Rahmi Eyuboglu (Turkish) and the issues of translation their work raises. Bearden’s “translations” of Homer’s Odyssey—centerpieces of the exhibition--foreground the translation from Ancient Greece to Modern America and from literature to painting.  Both these painters “translate” tones and rhythms in music—in Bearden’s case specifically in jazz--onto canvas and paper. What do these artistic voyagers add to forms they bring in from cultures not natively their own? How do translation, adaption, and improvisation invite us to invite the other in?

Date and time: April 16, 18:00 - 20:30
Venue: Sismanoglio Megaro. Istiklal Cad. No: 60 Beyoğlu - Istanbul

Note that Turkish - English simultaneous translation will be provided during the panel

Please RSVP to attend the panel by clicking here.

Moderator: Robert G. O’Meally
Zora Neale Hurston Professor of English and Comparative Literature, Columbia University
Curator, Blue Voyagers: The Art of Bedri Rahmi and Romare Bearden

Speakers:

Karen Van Dyck: “Cosmopolitan Translation: Greek Poetry after Homer"
Kimon A. Doukas Professor of Hellenic Studies at Classics Department, Columbia University

Francesco Martinelli: “Blue vibrations: music inspiration in the work of Romare Bearden and Bedri Rahmi Eyüboglu”
Siena Jazz University

Özlem Berk Albachten: “The Trojan myth in modern Turkey: Translations of Homer and the Blue Voyage”
Professor at Department of Translation & Interpreting Studies, Bogazici University

Jennifer Brittan: “Transit and Terminals in the American Mediterranean”
Professor at Department of Western Languages and Literature, Bogazici University

-------------

Mayi Seyyahlar: Romare Bearden ve Bedri Rahmi Eyüboglu’nun Sanatı sergisi çerçevesinde düzenlenen akademik panel birbirinin çağdaşı iki sanatçı arasındaki bağlantıları araştırıyor. Bearden’nın, serginin de belkemiğini oluşturan Homeros’un Odyssesia destanı “çevirileri” antik Yunan’dan modern Amerikan’a, resimden edebiyata çeviri konusunu öne çıkarıyor. Bu iki ressam da müzikteki - Bearden'ın örneğinde cazda - ses ve ritimleri tuval ve kağıda aktarıp çeviriyorlar. Bu sanatçı seyyahlar kendilerinin olmayan kültürlerden nasıl besleniyorlar, bu doğrultuda kendi sanatsal formlarına nasıl katkıda bulunuyorlar? Sanat; çeviri, uyarlama ve doğaçlama üzerinden kendimize ve “öteki”ne bakışımızı nasıl şekillendirebilir?

Tarih ve saat: 16 Nisan, 18:00 - 20:30
Yer: Sismanoglio Megaro Binası. Istiklal Cad. No: 60 Beyoglu - İstanbul

Etkinlik sırasında Türkçe - Ingilizce simultane tercüme saglanacaktır.

Moderator: Robert G. O’Meally
Ingiliz Dili ve Karsılastırmalı Edebiyat Bölümü Zora Neale Hurston Profesörü, Columbia Üniversitesi
Kürator, Mavi Seyyahlar: Romare Bearden ve Bedri Rahmi Eyüboglu’nun Sanatı 

Konuşmacılar:

Karen Van Dyck: “Kosmopolitan Çeviri: Homeros’tan sonra Yunan Şiiri”
Helen Çalışmaları Bölümü Kimon A. Doukas Profesörü, Columbia Üniversitesi

Francesco Martinelli: “Mavi titresimler: Romare Bearden ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerinde müzikal esinlenmeler”
Siena Jazz Universitesi

Özlem Berk Albachten: “Modern Türkiye’de Troya Miti: Homeros Çevirileri ve Mavi Yolcular”
Ceviribilim Bölümü, Bogazici Üniversitesi

Jennifer Brittan: “Amerikan Akdenizi'nde Geçişler ve Duraklamalar"
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Bogazici Üniversitesi