Events

Past Event

REACH4Health Gençlerle Buluşuyor!

January 20, 2022
2:00 PM - 5:00 PM
Marmara Belediyeler Birliği

20 Ocak 2022 Perşembe günü, REACH - Gençlerin Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimini Teknoloji ile Güçlendirme Projesi kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, mülteci ve yerel gençlerin desteğiyle geliştirilen REACH4Health adlı cep telefonu uygulamasının tanıtımı gerçekleştirilecek ve uygulamanın kullanılması ve özelliklerinin geliştirilmesinde gençlerin ve sivil toplumun rolü değerlendirilecektir. 

Türkiye ve bölgede hem mülteci hem yerel gençlere fayda sağlaması umulan projemizin çıktısı olan REACH4Health uygulaması ile ilgili gelecek adımlar ve  olası işbirlikler ele alınacaktır. 

Program: 

13:45-14:00   Kayıt  

14:00-15:15   Panel: REACH Projesinin ve REACH4Health Uygulamasının Tanıtımı 

Moderator: Prof. Selma Karabey, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

  • Açılış, Seden Gürlek, Columbia Global Centers | Istanbul 
  • REACH Projesi Tanıtımı ve Niceliksel Araştırma, Dr. Özge Karadağ, Columbia Üniversitesi  
  • REACH Projesi Niteliksel Araştırmaları, İnanç Sümbüloğlu, Bir İz Derneği  
  • REACH Projesinde Gençlerin Rolü, Damla Ceyhan, İstanbul Üniversitesi
  • REACH4Health Uygulamasının Tanıtımı, Dr. Özge Karadağ, Columbia Üniversitesi   
  • Soru-Cevap

15:15-15:45   Ara   

15:45-17:00  Tartışma: REACH4Health ile İlgili Gelecek Adımlar ve Gençlerin Rolü

        Prof. Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi 

        Dr. Özge Karadağ, Columbia Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi 

  • Yaygınlaştırma Çalışmalarında Gençlerin ve İletişim Araçlarının Önemi
  • Yaygınlaştırma Çalışmalarında Akran Yaklaşımı ve Geleceğe Dair Öneriler

17:00             Kapanış