VIDEO - Panel 3 of Coming to Terms with Gendered Memories of Genocide, War, and Political Repression: Gender, Memory, Activism

September 17, 2014

“Coming to Terms” with Gendered Memories of Genocide, War, and Political Repression
Soykırım, Savaş ve Siyasi Baskıların Cinsiyetlendirilmiş Anılarıyla “Yüzleşmek”

Public Roundtables

17 September 2014 – DEPO

5:00pm-6:30pm - Gender, Memory, Activism / Cinsiyet, Hafıza, Aktivism
Moderator: Yeşim Arat (Political Science and International Relations, Boğaziçi University, Turkey)

Marita Sturken (Media, Culture, and Communication, NYU, USA) - Architectures of Memory, Architectures of Torture, Architectures of Conflict / Hafızanın Mimarları, İşkencenin Mimarları, İhtilafın Mimarları

Marianne Hirsch (Gender Studies and Comparative Literature, Columbia University, USA) – Mobile Memories / Seyyar Hafızalar

Nükhet Sirman (Sociology, Boğaziçi University, Turkey) – How to Gender Memories of Violence? / Şiddetin Hafızası Nasıl Cinslendirilir?

Meltem Ahıska (Sociology, Boğaziçi University, Turkey) - Counter-movement, space, and politics: How the Saturday Mothers of Turkey make the enforced disappearances visible / Karşı-hareket, mekan ve politika: Cumartesi Anneleri zorla kaybetmeleri nasıl görünür kılıyor

Nancy Kricorian (Author and Activist USA) - Place Names and Objects: Pilgrimage as/or Resistance / Yer İsimleri ve Objeler: Direniş Olarak Hac